DE | PL | RO | UK

Polityka prywatności

Ochrona danych

Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w poniższej Polityce Prywatności.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej przeprowadzane jest przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdziesz w podpunkcie Informacja dotycząca Administratora danych w niniejszej polityce prywatności.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, Twoje dane są zbierane po pozyskaniu ich bezpośrednio od Ciebie. Mogą to być na przykład dane wprowadzane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona internetowa jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo w każdej chwili i bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Mają Państwo również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych możesz się zawsze z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto masz prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

W pewnych okolicznościach dodatkowo przysługuje Ci prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz się w niniejszej polityce prywatności w punkcie "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Jeżeli masz pytania w związku z ochroną danych, skontaktuj się z nami. 

Hosting

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostingodawcę). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hostingodawca jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Współpracujemy z następującym hostingodawcą:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Deutschland

Informacje ogólne i obowiązki

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz z niniejszą polityką prywatności.

W przypadku korzystania z tej strony internetowej gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można zostać zidentyfikowanym. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może podlegać lukom bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca Administratora danych

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

SMS Personal Solutions GmbH

Rafał Nowak
Kaiserstraße 10 a (Halle IV)
49809 Lingen (Ems)

Telefon: +49 (0) 591 977 796 54
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. Jeżeli złożą Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

Wymóg prawny powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych osobowych dla naszej firmy. Możesz nawiązać z nim kontakt wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku wszelkich pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych każda zainteresowana osoba może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie drogą mailową. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona.

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f RODO, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania odbywającego się w oparciu o te przepisy. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych, znajduje się w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, o ile nie udowodnimy istotnych powodów przetwarzania tych danych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub też okaże się, że przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w tym celu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO osoby, których naruszenie dotyczy, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przekazywania danych

Przysługuje Ci prawo do zlecenia nam przekazania Tobie lub osobie trzeciej Twoich danych, które są przez nas automatycznie przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu Administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub wnioski, które użytkownik wysyła do nas jako operatora witryny. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że adres przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w pasku przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, wówczas przekazywane nam dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie i poprawianie informacji

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

- Jeżeli kwestionujesz poprawność przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Na czas jej trwania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

- Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych, a nie ich usunięcia.

- Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do realizacji, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

- Jeżeli wniesiesz sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a interesami firmy. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane - poza ich przechowywaniem – tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku publikacji stopki redakcyjnej do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej strony internetowej zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niechcianej korespondencji lub wysyłaniu pocztą elektroniczną spamu i innych podobnych materiałów reklamowych.4

Pozyskiwanie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane "pliki cookies sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Inne pliki cookies są przechowywane na Twoim komputerze aż do momentu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o ustawianiu plików cookies i zezwalała na pliki cookies tylko w wybranych przypadkach, akceptowała pliki cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie je wykluczała i aktywowała ich automatyczne usuwanie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookies są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

Ciasteczka, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez Państwa (np. funkcja koszyka zakupów) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu technicznego i optymalnego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookies (np. pliki cookies służące do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych) są przechowywane, to są one oddzielnie rozpatrywane w niniejszej Polityce Prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

    - typ przeglądarki i wersja przeglądarki
    - zastosowany system operacyjny
    - URL odsyłającego
    - nazwa hosta komputera dostępowego
    - czas żądania serwera
     - adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

Pokaż listę plików cookie

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza wraz z podanymi przez Ciebie danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu odpowiedzi na zapytanie oraz w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas drogą mailową. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do czasu odwołania pozostaje nienaruszona.

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas aż do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytania mailowe, telefoniczne lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie zawierające wszystkie dane osobowe (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje zapytanie dotyczy realizacji umowy lub jest konieczne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Przesyłane nam dane kontaktowe pozostaną u nas aż do momentu usunięcia danych, odwołania zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dotyczących klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do uzasadnienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe związane z korzystaniem z naszych stron internetowych (dane użytkowania) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia mu rachunku.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu współpracy handlowej. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Narzędzia analityczne i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej typu open source - Matomo. Matomo używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. W tym celu informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem go w pamięci.

Pliki cookies Matomo pozostają na Twoim komputerze do czasu ich usunięcia.

Przechowywanie plików cookies Matomo i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe.

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych, możesz dezaktywować tę funkcję. W takim przypadku w przeglądarce użytkownika zostanie zapisany specyficzny plik cookie, który uniemożliwia przechowywanie danych użytkowych przez firmę Matomo. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, ten specyficzny plik cookie „Matomo Opt-Out-Cookie” również zostanie usunięty. Opcja opt-out musi zostać reaktywowana, gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę internetową.

[Wprowadź kod ramki Matomo iframe tutaj] (Kliknij, aby uzyskać instrukcje)

Usługi własne

Aplikacje o pracę

Oferujemy CI możliwość zgłoszenia się do nas (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub formularza zgłoszeniowego online). Poniżej informujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu Twoich danych osobowych zgromadzonych w trakcie procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że Twoje dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że Twoje dane będą traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

W przypadku przesłania nam aplikacji przetwarzamy związane z tym dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to niezbędne do podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Podstawą prawną jest § 26 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG-neu) zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli wyraziłeś na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji, Twoje dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG-neu) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie posiadamy odpowiedniej oferty pracy dla Ciebie, odrzucasz ofertę pracy, wycofujesz swoją aplikację, wycofujesz zgodę na przetwarzanie danych lub zwracasz się do nas o usunięcie danych, przesłane przez Ciebie dane wraz z pozostałymi fizycznymi dokumentami aplikacyjnymi będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego (okres przechowywania) w celu śledzenia szczegółów procesu aplikacyjnego w przypadku rozbieżności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

MOŻESZ SPRZECIWIĆ SIĘ TEMU PRZECHOWYWANIU, JEŚLI MASZ UZASADNIONE INTERESY, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD NASZYMI.

Po zakończeniu okresu przechowywania dane zostaną usunięte, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przechowywania lub inna przyczyna prawna dalszego przechowywania. Jeżeli jest oczywiste, że zatrzymanie Twoich danych będzie konieczne po upływie okresu przechowywania (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie danych nastąpi dopiero wtedy, gdy staną się one nieistotne. Inne prawne obowiązki w zakresie przechowywania pozostają nienaruszone.

Nasza działalność w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez portale społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile na portalach społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat sieci społecznościowych, z których korzystamy, znajdziesz poniżej.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Google+ itp. mogą z reguły kompleksowo analizować zachowanie użytkownika podczas odwiedzania przez niego danej strony internetowej lub strony internetowej ze zintegrowaną treścią z mediów społecznościowych (np. przyciski „Lubię to” lub banery reklamowe). Podczas odwiedzania naszych portali społecznościowych uruchamiane są liczne procesy przetwarzania danych istotnych z punktu widzenia ochrony danych. Szczegółowy opis procesu:

Jeżeli jesteś zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzasz któryś z naszych profili społecznościowych, wówczas operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Twoje dane osobowe mogą być jednak gromadzone również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany lub nie posiadasz konta na danym portalu społecznościowym. W takim przypadku zbieranie danych odbywa się na przykład za pomocą plików cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu lub poprzez zapisanie Twojego adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są ich preferencje i zainteresowania. Dzięki temu reklama zgodna z Twoimi zainteresowaniami może być wyświetlana w obrębie portali społecznościowych, jak i poza nim. Jeśli masz konto w danej sieci społecznościowej, reklamy zgodne z Twoimi zainteresowaniami mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś lub byłeś zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich operacji przetwarzania danych na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, operatorzy portali społecznościowych mogą być w stanie przeprowadzać dalsze operacje przetwarzania danych. Szczegóły można znaleźć w regulaminie użytkowania i ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze profile społecznościowe zostały zaprojektowane tak, aby dotrzeć do jak najszerzej grupy odbiorców w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) ustawy RODO. Procesy analizy zainicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą być określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw

Odwiedzając jeden z naszych portali społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za procesy przetwarzania danych uruchomione podczas tej wizyty. To oznacza, że możesz dochodzić swoich praw (dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, możliwości przenoszenia danych) zarówno u nas, jak i u operatora danego portalu społecznościowego (np. Facebook).

Proszę zauważyć, że pomimo naszej wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych na portalach społecznościowych. Nasze możliwości opierają się w dużej mierze na polityce korporacyjnej danego operatora.

Okres przechowywania danych

Dane zbierane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych są usuwane z naszych systemów, gdy przestanie obowiązywać cel ich przechowywania, użytkownik zwróci się do nas o ich usunięcie lub wycofa zgodę na przechowywanie. Zapisane pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do czasu aż je usuniesz. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych dla ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaglądanie bezpośrednio na strony operatorów sieci społecznościowych i zapoznanie się z ich zasadami (np. z Polityką Prywatności, patrz poniżej).

Szczegółowe informacje na temat sieci społecznościowych

Facebook

Prowadzimy profil na Facebooku. Dostawcą jest Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook posiada certyfikat zgodności z normą EU-US-Privacy-Shield.

Zawarliśmy porozumienie z Facebookiem w sprawie wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych (Controller Addendum). Niniejsze porozumienie określa, za które operacje przetwarzania danych jesteśmy my lub Facebook odpowiedzialni, gdy odwiedzasz naszą stronę na Facebooku. Możesz zobaczyć tę umowę pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Możesz samodzielnie dostosować ustawienia reklam w ustawieniach swojego konta użytkownika. Kliknij na poniższy link i zaloguj się:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności Facebooka:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Kontakt

Büro Lingen:

Kaiserstraße 10 a (Halle IV)
49809 Lingen (Ems)

+49 (0) 591 913 76 759
+49 (0) 591 915 44 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Büro Dessau-Roßlau:

Porsestraße 3
06862 Dessau-Roßlau

+49 (0) 34901 265 934
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2021 SMS Personal Solutions GmbH. All rights reserved.